คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

alt

        คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด "สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ" มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ ทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ จับมือ “แอพพลิแคด”แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ-วิชาชีพ เผยตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 - ปวส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์